Opholdssteder.dk - specialiserede opholdssteder til børn og unge Skip to main content

Opholdssteder.dk

Samlede stabsfunktioner for specialiserede opholdssteder for anbragte børn og unge.

Mød teamet

Opholdssteder

SOLO PROJEKT

§66 & §101
Fra 6.773,- /døgn

Specialiserede og multimodale 1-til-1 forløb for unge, der har brug for ekstra støtte i en periode.

SPECIAL SKOLEN

25.200,- /måned

Intern og ekstern heldagsskole for børn og unge, der har vanskeligt ved at lære i folkeskolens rammer.

FUGLEN

§66 & §101
2.951,- /døgn
89.759,- /måned

12-17 årige med mulighed for forlængelse til 23 med fokus på selvskadende adfærd, omsorgssvigt og relationelle vanskeligheder.

ALPHA

§66, §101 & §107
Fra 3.542,- /døgn
Fra 107.736,- /måned

13-35 årige unge og voksne med behov for ekstra støtte i overgangen fra anbringelse til selvstændigt liv.

STATION NORD

§66 & §101
2.961,- /døgn
90.058,- /måned

12-17 årige med mulighed for forlængelse til 23 med stofmisbrug, ungdomssanktion, udadreagerende adfærd og/eller omsorgssvigt.

AKTIV WEEKEND STEGSDALVEJ

§66 & §101
2.941,- /døgn
89.454,- /måned

12-17 årige med mulighed for forlængelse til 23 med udfordringer der gør, at de ikke kan bo hjemme.

AKTIV WEEKEND DALGASGADE

§66 & §101
3.210,- /døgn
90.058,- /måned

12-17 årige med mulighed for forlængelse til 23 med udfordringer der gør, at de ikke kan bo hjemme.

SKIBSPROJEKT SYD

§66 & §76
2.375,-/døgn
72.239,-/måned

14-18 årige unge som kan være omsorgssvigtede, tilknytningsforstyrrede, have ADHD eller anden opmærksomhedsforstyrrelse, der har brug for at komme væk fra deres nuværende miljø.

ODAMSGAARD

§66, §103 & §107
2.413,-/døgn
73.383,-/måned

15-25 årige unge med psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer. ADHD kan der være symptomer inden for autismespektrumforstyrrelser, OCD, Tourette, lavt kognitivt niveau m.v.

Besøg vores puljeprojekt Styrket Efterværn, som yder ekstra støtte til tidligere anbragte unge via Livline B.