Opholdssteder.dk - specialiserede opholdssteder til børn og unge Skip to main content

Opholdssteder.dk

Samlede stabsfunktioner for specialiserede opholdssteder for anbragte børn og unge.

Mød teamet

Opholdssteder

SOLO PROJEKT

§43 & §101
Fra 8.403,- /døgn

Specialiserede og multimodale 1-til-1 forløb for unge, der har brug for ekstra støtte i en periode.

SPECIAL SKOLEN

27.087,- /måned

Intern og ekstern heldagsskole for børn og unge, der har vanskeligt ved at lære i folkeskolens rammer.

FUGLEN

§43 & §101
3.240,- /døgn
98.550,- /måned

12-17 årige med mulighed for forlængelse til 23 med fokus på selvskadende adfærd, omsorgssvigt og relationelle vanskeligheder.

ALPHA

§43, §101 & §107
Fra 3.450,- /døgn
Fra 104.938,- /måned

13-35 årige unge og voksne med behov for ekstra støtte i overgangen fra anbringelse til selvstændigt liv.

STATION NORD

§43 & §101
3.340,- /døgn
101.592,- /måned

12-17 årige med mulighed for forlængelse til 23 med stofmisbrug, ungdomssanktion, udadreagerende adfærd og/eller omsorgssvigt.

AKTIV WEEKEND STEGSDALVEJ

§43 & §101
3.250,- /døgn
98.854,- /måned

12-17 årige med mulighed for forlængelse til 23 med udfordringer der gør, at de ikke kan bo hjemme.

AKTIV WEEKEND DALGASGADE

§43 & §101
3.680,- /døgn
111.933,- /måned

12-17 årige med mulighed for forlængelse til 23 med udfordringer der gør, at de ikke kan bo hjemme.

Odamsgaard

§43, §103 & §107
2.960,-/døgn
90.033,-/måned

15-25 årige unge med psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer. ADHD kan der være symptomer inden for autismespektrumforstyrrelser, OCD, Tourette, lavt kognitivt niveau m.v.

Stenbjerg Feriekoloni

§43 & §84
1.199,-/påbegyndt døgn

Weekend og ferieaflastning til børn og unge fra 7-16 år med udfordringer omhandlende Opmærksomhedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse og omsorgssvigt.

HESSELAGERGÅRD

§43 & §76
3.010,- /døgn
91.554,- /måned

Hesselagergård modtager børn og unge som er omsorgssvigtet med: Tilknytningsforstyrrelser, Omsorgssvigt og Opmærksomhedsforstyrrelse.

UDDANNELSE OG KOMPETENCE UDVIKLING

Læs her om mulighederne for uddannelse og kompetenceudvikling hos Opholdssteder.dk.

PROJEKT
OVERGREB

Læs her om projektet: Opsporing og håndtering af overgreb mod anbragte børn og unge med handicap.

Besøg vores puljeprojekt Styrket Efterværn, som yder ekstra støtte til tidligere anbragte unge via Livline B.