Opholdssteder.dk - specialiserede opholdssteder til børn og unge Skip to main content

Opholdssteder.dk

Samlede stabsfunktioner for specialiserede opholdssteder for anbragte børn og unge.

Mød teamet

Opholdssteder

SOLO PROJEKT

§66 & §101
Fra 7.040,- /døgn

Specialiserede og multimodale 1-til-1 forløb for unge, der har brug for ekstra støtte i en periode.

SPECIAL SKOLEN

25.855,- /måned

Intern og ekstern heldagsskole for børn og unge, der har vanskeligt ved at lære i folkeskolens rammer.

FUGLEN

§66 & §101
3.022,- /døgn
91.926,- /måned

12-17 årige med mulighed for forlængelse til 23 med fokus på selvskadende adfærd, omsorgssvigt og relationelle vanskeligheder.

ALPHA

§66, §101 & §107
Fra 3.609,- /døgn
Fra 109.774,- /måned

13-35 årige unge og voksne med behov for ekstra støtte i overgangen fra anbringelse til selvstændigt liv.

STATION NORD

§66 & §101
3.100,- /døgn
94.297,- /måned

12-17 årige med mulighed for forlængelse til 23 med stofmisbrug, ungdomssanktion, udadreagerende adfærd og/eller omsorgssvigt.

AKTIV WEEKEND STEGSDALVEJ

§66 & §101
3.024,- /døgn
91.968,- /måned

12-17 årige med mulighed for forlængelse til 23 med udfordringer der gør, at de ikke kan bo hjemme.

AKTIV WEEKEND DALGASGADE

§66 & §101
3.360,- /døgn
102.193,- /måned

12-17 årige med mulighed for forlængelse til 23 med udfordringer der gør, at de ikke kan bo hjemme.

Hannerupskovvej (Odamsgaard)

§66, §103 & §107
2.673,-/døgn
81.294,-/måned

15-25 årige unge med psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer. ADHD kan der være symptomer inden for autismespektrumforstyrrelser, OCD, Tourette, lavt kognitivt niveau m.v.

Stenbjerg Feriekoloni

§66 & §84
1.081,-/døgn

Weekend og ferieaflastning til børn og unge fra 7-16 år med udfordringer omhandlende Opmærksomhedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse og omsorgssvigt.

HESSELAGERGÅRD

§66 & §76
2.923,- /døgn
88.917,- /måned

Hesselagergård modtager børn og unge som er omsorgssvigtet med: Tilknytningsforstyrrelser, Omsorgssvigt og Opmærksomhedsforstyrrelse

Besøg vores puljeprojekt Styrket Efterværn, som yder ekstra støtte til tidligere anbragte unge via Livline B.