Solo - en-til-en anbringelser af varierende varighed Skip to main content

Solo Projekt

Vores vigtigste opgave er at genskabe ro og stabilitet i den unges liv. Vores tilgang er miljøterapeutisk og anerkendende, og alle vores projekter er bygget individuelt op om den unges behov.

Solo rykker ud øjeblikkeligt

Soloprojekt er Danmarks førende udbyder af én-til-én anbringelser af kortere og længere varighed. Vi er et opholdssted til §66-anbringelser, og er specialiserede i særligt komplekse eller akutte sager der kræver et skræddersyet behandlingstilbud hvor den unge er anbragt uden andre beboere på stedet.

Vores vigtigste opgave er at genskabe ro og stabilitet i den unges liv. Vores tilgang er miljøterapeutisk og anerkendende, og alle vores projekter er bygget individuelt op om den unges behov.

Kontakt

Tlf.: +45 2215 2972
Generel mail: mail@soloprojekt.dk
Sikker mail: adm1@soloprojekt.dk

Afdelingsleder
Michael Thomsen
Tlf.: +45 2437 4553
Mail: adm2@soloprojekt.dk

Soloprojekt.dk
Modul A:

Akuttjeneste med 1:1 bemanding
Kan hurtig indsats godt gennemføres rutineret og ordentligt? Vores pædagoger kan træde til hurtigt, og ved, hvordan de skal agere, så de overholder reglerne for opstart af både frivillige, tvangs- og domsanbringelser. Vores vigtigste mål er, at den akutte indsats bliver starten på en god anbringelse for den unge, uanset om den unge skal være længerevarende hos os, eller vi skal bygge bro til en anden indsats. I modul A kan der også være tale om en hurtig opskalering af støtten i en igangværende anbringelse, fx af sikkerhedshensyn.

Læs mere om Modul A
Modul B:

Stabiliseringsforløb & afrusning
Modul B er kendetegnet ved kortere forløb i op til 30 dage, og hvor det handler om at få barnet/den unge stabiliseret.

Modul B giver forvaltningen mulighed for at arbejde videre med tiltag omkring barnet/den unge samtidig med, at barnet/den unge er i gode og sikre hænder i en midlertidig anbringelse. Af eksempler på vores erfaring under Modul B kan nævnes: sammenbrudt anbringelse i plejefamilie/opholdssted, kaotisk eller voldelig adfærd hos borgeren selv eller i hjemmet generelt, eskalerende konflikter eller misbrug, akutte frivillige anbringelser eller akutte tvangsanbringelser på baggrund af formandsbeslutning.

Læs mere om Modul B
Modul C:

Længerevarende forløb:
Solo leverer under Modul C en længerevarende, helhedsorienteret socialpædagogisk anbringelsesforanstaltning.

Anbringelsen er også her én-til-én, og borgeren får et fast hold af pædagoger, der klædes på til opgaven, som altid er særlig kompleks. Af vores metoder, godkendte adresser og personale udvælges alt specielt til denne borgers behov, og der tilrettelægges et dags- og ugeprogram som er skræddersyet til borgerens udviklingszone, og den medfølgende handleplan.

Læs mere om Modul C

Tilbudsportalen.dk

Tilbudsportalen er et initiativ under Social- og Indenrigsministeriet, som samler forskellige tilbud til blandt andet børn og unge. Formålet med portalen er at give landets sagsbehandlere et værktøj, som kan bruges til at finde relevante tilbud for den enkelte borger i den enkelte sag. 

Søg nu
Metode & målgruppe

Målgruppen afgrænses af at vi ikke modtager unge med udfordringer der kræver specialuddannet personale, herunder unge med autismespektrumforstyrrelser eller unge med handicaps der kræver plejepersonale.

I Soloprojekt bruger vi altid miljøterapien – idet vi indretter hele miljøet omkring den unge, så det fordrer positiv udvikling.

Vi er bevidste om alle valg mht det fysiske miljø, lige fra placering af huset, til hvornår vi handler dagligvarer og risikovurderingen af forskellige indretningsgenstande.

Vi bruger altid KAT-kassens dags/ugeskema ved projektopstart. De andre skemaer inddrages ved behov.

Læs mere
Udredning

Vi har en intern psykolog ansat, der i særlig komplekse sager kan tilkøbes til at foretage målrettede udredninger til brug i anbringelsessammenhæng.

Disse udredninger er altid individuelle, spørg derfor ved nærmere interesse.

Læs mere

Akut behov for møde?

Til det akutte behov for at afholde et hurtigt uformelt møde, der skal kunne afholdes uden de store tekniske hjælpemidler, bruger vi tjenesten whereby.com.

Tjenesten kræver ikke noget login eller app, men er til gengæld heller ikke krypteret, og der må derfor ikke deles personfølsomme oplysninger ad denne vej!

Læs mere