Specialskolen - fokus på faglig udvikling Skip to main content

Special-skolen

Specialskolen er godkendt som ekstern skole og underviser både elever fra de forskellige botilbud her på siden og elever fra nærområdet. Vi har stor fokus på den enkelte elevs udvikling og har mulighed for en-til-en-undervisning.

Eleverne lærer at lære

Vi forsøger at inddrage eleverne mest muligt i deres egen skolegang, og vores tilgang har vist store resultater. Flere gange har elever flyttet sig 3-4 klassetrin på et enkelt år, og det kan tilskrives vores ekspertise med målgruppen.

Skolen henvender sig til blandt andet til de unge, som det almindelige skolesystem har svært ved at rumme. I forbindelse med skolestart på Specialskolen udarbejdes en plan for eleven, som kan tage udgangspunkt i en fagdiagnostisk udredning – altså bliver planen lavet ud fra den enkelte elevs faglige udgangspunkt.

Det tætte samarbejde mellem Specialskolen og botilbuddene her på siden betyder, at det bliver muligt at arbejde helhedsorienteret omkring den unge. Eleverne bliver hentet og afleveret ved deres opholdssted, og i den forbindelse bliver oplysninger om eksempelvis trivsel og humør bragt videre. Der vil altså altid være gode muligheder for at støtte bedst muligt op om den unge.

Kontakt

Poul Larsensvej 2
8600 Silkeborg

Man.-tor. kl. 8 – 16 / fre. kl. 8-12

Tlf.: +45 8681 7376
Mail: skole@aktivweekend.dk

Skoleleder:
Chris Adby
Tlf.: +45 2922 1538

special-skolen.dk
Årlige studieture

Eleverne på Specialskolen tilbydes 2 årlige studieture, som både kan understøtte sammenholdet mellem eleverne og relationen til lærerne. Den ene studietur er typisk en skitur, mens den anden bestemmes af turens tema.

Turene giver mulighed for at arbejde med elevernes læring på en anderledes måde, ligesom det giver mulighed for at arbejde med andre ting omkring eleverne.

Kost og ernæring er i fokus

På Specialskolen får eleverne både morgenmad og frokost. Kost og ernæring er vigtige faktorer for vores alles trivsel og forudsætninger for at lære, og derfor er der stor fokus på elevernes indtag.

Vi prioriterer måltiderne højt, særligt for unge med adfærds- og andre forstyrrelser, der kan have stor gavn af den rigtige kost. Det er en høj prioritet, at maden har en høj næringsværdi for eleverne, og at sukkerindtages holdes på et minimum.

Tilbudsportalen.dk

Tilbudsportalen er et initiativ under Social- og Indenrigsministeriet, som samler forskellige tilbud til blandt andet børn og unge. Formålet med portalen er at give landets sagsbehandlere et værktøj, som kan bruges til at finde relevante tilbud for den enkelte borger i den enkelte sag. 

Søg nu
Forældresamarbejde

Samarbejdet med elevernes forældre er vigtigt for lærerne og personalet på Specialskolen. Relationen med forældrene bygger på respekt og anerkendelse og udspringer af et ønske om at give eleverne de bedste muligheder for at udvikle sig fagligt og personligt. Her spiller forældrene en stor rolle.

Elevens bosted spiller også en rolle i samarbejdet med forældrene, da bostederne er vores primære samarbejdspartnere. Vi har normalt ikke daglig kontakt med forældrene, men der vil jævnligt være mulighed for at drøfte eleverne til blandt andet skole-/hjemsamtaler, statusmøder, festlige arrangementer mm. Forældre er altid velkomne til at kontakte os med spørgsmål og andet, som handler om eleven.

Folkeskolen afgangseksamen

Undervisningsformen på Specialskolen er godkendt, så vores elever kan tage både 9.-klasses og 10.-klasses afgangseksamen hos os. Det giver flere muligheder for videre uddannelse efter skolegang hos os, hvis den enkelte elev ønsker det.

Ud fra elevernes egne ønsker, ambitioner og en eventuel udredning i forbindelse med elevens opstart på skolen, bliver der sat et mål for eleven. Det mål kan sagtens være en afgangseksamen fra folkeskolen, som eventuelt kunne bruges i et senere uddannelsesforløb.

Akut behov for møde?

Til det akutte behov for at afholde et hurtigt uformelt møde, der skal kunne afholdes uden de store tekniske hjælpemidler, bruger vi tjenesten whereby.com.

Tjenesten kræver ikke noget login eller app, men er til gengæld heller ikke krypteret, og der må derfor ikke deles personfølsomme oplysninger ad denne vej!

Læs mere