Aktiv Weekend - Dalgasgade Skip to main content

Aktiv Weekend Dalgasgade

Aktiv Weekend modtager unge fra hele landet, der af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme.

Vi skaber de bedste rammer

Aktiv Weekend modtager unge fra hele landet, der af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Vores mål er at skabe de bedste rammer og give det bedste tilbud til den unge. Vi har et højt fagligt niveau, men vi arbejder hele tiden på at udvikle vore kompetencer.

Aktiv Weekend er et socialpædagogisk opholdssted med to bo-afdelinger. Størstedelen af vores medarbejdere er pædagogisk uddannede og vi har således en velkvalificeret medarbejdergruppe med alsidige kompetencer. Hver bo-afdeling fungerer som et socialpædagogisk opholdssted for 5-7 unge med faste medarbejdere.

Kontakt

Administration
Funder Bygade 20
8600 Silkeborg

Telefon: +45 86 81 73 76
Mail: mail@opholdssteder.dk

Se kontaktoplysninger på afdelinger

aktivweekend.dk
Troværdighed og evidens

Troværdighed og udvikling er essentiel for Aktiv Weekends mål om at være det bedste opholdssted for de unge. Det er afgørende for de unges trivsel og udvikling, at Aktiv Weekend gør, hvad vi siger, vi gør – og at vi gør det rigtige.

Derfor arbejder Aktiv Weekend evidensbaseret og stiller høje krav til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Udgangspunktet i kvalitetssikringen er bl.a. servicelovens § 46, socialtilsynets kvalitetsmodel – og Aktiv Weekends mangeårige erfaring om, hvad der virker i praksis.

Stabsfunktioner

I det daglige arbejde med de unge får bo-afdelingerne støtte og rådgivning fra Aktiv Weekends stabsfunktioner. Aktiv Weekend har bl.a. egen:

Størstedelen af vores pædagogiske medarbejdere er desuden som minimum bacheloruddannede inden for pædagogik, og alle er specialiserede i børn- og ungeområdet.

Tilbudsportalen.dk

Tilbudsportalen er et initiativ under Social- og Indenrigsministeriet, som samler forskellige tilbud til blandt andet børn og unge. Formålet med portalen er at give landets sagsbehandlere et værktøj, som kan bruges til at finde relevante tilbud for den enkelte borger i den enkelte sag. 

Søg nu
Dokumentation i anbringelse

Aktiv Weekend har sammen med syv andre anbringelsessteder været en del af Socialstyrelsens projekt: ”Dokumentation i anbringelser af kriminelle unge”.

Socialstyrelsen satte projektet i gang for at udvikle et system, der kan dokumentere resultaterne af anbringelse af unge med kriminel adfærd. Målet er, at anbringelsesstedernes resultater skal publiceres i tilknytning til Tilbudsportalen.

Aktiv Weekend har efter projektets afslutning valgt at fortsætte med at benytte systemet til at dokumentere de unges udviklingsforløb. Der laves derfor en screening af de unge ved ankomsten, efter tre måneder og hver sjette måned ud fra testværktøjet YLS CMI.

Testværktøjet giver Aktiv Weekend mulighed for at sætte ekstra ind på de områder, der giver udslag som særligt problematiske.

Hvad er en Ungdomssanktion?

Ungdomssanktion er en dom til en toårig struktureret og kontrolleret socialpædagogisk behandling i 3 faser. Alle 3 faser kan eventuelt foregå på Aktiv Weekend, så der er sammenhæng i den unges anbringelse: fase 1 på Aktiv Bo Viborg, fase 2 i en af vores boafdelinger og fase 3 i Bo Selv.

Der udarbejdes fra start en behandlingsplan i samarbejde med den unge, forældre, sagsbehandler og koordinator. Aktiv Weekend har stort fokus på at få alle vores unge i beskæftigelse, og vi accepterer ingen former for misbrug. Så snart vores unge er klar til det, forsøger vi at integrere dem i eksterne fritidstilbud i Silkeborg og omegn. Derved forbereder vi dem til fase 3, hvor de forventes at kunne tage større ansvar for deres eget liv og kan begynde på en uddannelse. Vi er af den opfattelse, at et ungt menneskes liv er dyrebart, og vi arbejde systematisk på at ruste hver enkelt til et selvstændigt liv.

Akut behov for møde?

Til det akutte behov for at afholde et hurtigt uformelt møde, der skal kunne afholdes uden de store tekniske hjælpemidler, bruger vi tjenesten whereby.com.

Tjenesten kræver ikke noget login eller app, men er til gengæld heller ikke krypteret, og der må derfor ikke deles personfølsomme oplysninger ad denne vej!

Læs mere