Fuglen - Kortere og længere ophold Skip to main content

Fuglen

Opholdsstedet Fuglen arbejder for at gøre unge mere selvstændige og ansvarsbevidste. Selvstændighed og ansvar er to nøglebegreber for at klare sig i voksenlivet, og hos os kan de unge i kortere eller længere perioder bo med støtte til at udvikle sig.

Fast struktureret hverdag

En vigtig del af hverdagen på Fuglen består af en fast struktureret plan for dagen. Hver beboer får et program, som udfylder dagen fra morgen til aften, og voksne vil være synlige omkring den unge, så man føler sig tryg, og at man har nogen, man kan henvende sig til.

Ud over skolegang på Specialskolen vil der være fritidsaktiviteter for den unge. Vi vil i starten benytte os af vores egne tilbud, men så snart det er muligt, skal den unge gøre brug af de tilbud, som lokalområdet byder på.

Den unge skal så snart det er muligt deltage i tilbuddene i lokalområdet, som er relevante. Det gælder både uddannelse, men også arbejde og fritidsaktiviteter, ligesom den unge forventes at være en del af den daglige aftensmad. De unge er selv en aktiv del af planlægningen og tilberedningen af aftensmaden.

Som en del af Opholdsstederne Silkeborg deler Fuglen i mange tilfælde tilgangsvinkel, værdier og mål med Station Nord. Station Nords er dog særligt velegnet til unge på ungdomssanktion og unge med et misbrug.

Kontakt

Fuglemosevej 1A
8620 Kjellerup
Tlf.: +45 2227 6967
Mail: fuglemosevej@aktivweekend.dk

Afdelingsleder
Søren T. Christiansen
Tlf.: +45 2922 1532
Mail: stc@aktivweekend.dk

fuglen.dk
Visitation

En visitation til Fuglen sker i samarbejde mellem den unges kommune og Opholdssteder. Sammen finder Fuglen og sagsbehandleren ud af, om den unges behov, ønsker og udfordringer er et match med det, vi kan tilbyde på Fuglen.

Den unge har mulighed for at komme på forbesøg med sin sagsbehandler, rådgiver, forældre eller andre, hvor den unge introduceres til tilbuddet. Her drøfter vi også, hvad den unge har af ønsker og forventninger til opholdet på Fuglen. Inden indflytning skal den unge selv samt indehaver af forældremyndigheden bekræfte den unges ønske om at bo hos os, ligesom den unge skal bekræfte, at hun eller han ønsker at deltage i de daglige aktiviteter og tilbud.

Fuglemosevej – for psykisk skrøbelige

Fuglen er et botilbud til unge mellem 13 og 18 år, som er henvendt til særlige grupper af unge med særlige behov, og Fuglen tilbyder et bynært miljø i landsbyen Kjellerup.

Fuglen er særligt tiltænkt unge, der er psykisk skrøbelige, og som har brug for voksne, der kan lave anbringelser i samarbejde med psykiatrien. Der er ikke tale om et tilbud til unge med et fysisk eller psykisk handicap, eller som har en psykisk diagnose.

Tilbudsportalen.dk

Tilbudsportalen er et initiativ under Social- og Indenrigsministeriet, som samler forskellige tilbud til blandt andet børn og unge. Formålet med portalen er at give landets sagsbehandlere et værktøj, som kan bruges til at finde relevante tilbud for den enkelte borger i den enkelte sag. 

Søg nu
Dokumenteret indsats

På Opholdsstedet Fuglen arbejder vi med anerkendte og evidensbaserede metoder og dokumenterer vores indsats. Vi arbejder med udbredte og effektive metoder, som sætter ind mod særlige emner hos den unge. Selvom navnene lyder højtragende, og teorierne bag kan lyde tekniske, handler de alle om at hjælpe den enkelte unge videre mod et godt voksenliv.

Vi bruger blandt andet:

  • Social færdighedstræning – Træning i vigtige sociale færdigheder som øjenkontakt og at indgå kompromiser. Før og efter alle aktiviteter, tales situationer igennem for at sikre de bedste forudsætninger og den bedste læring.
  • Kognitiv Affektiv Træning – Dette bruges til mange samtaler mellem pædagoger og unge med henblik på at forbedre den unges refleksionsevne og selvindsigt.
  • YLS-CMI – En forkortelse for en måde at måle risikoen for, at den unge vil udvikle kriminel adfærd. Systemet kan hjælpe med at belyse områder, der kræver en ekstra indsats, og det kan bruges til at måle den kvalitative effekt af vores indsats.

Akut behov for møde?

Til det akutte behov for at afholde et hurtigt uformelt møde, der skal kunne afholdes uden de store tekniske hjælpemidler, bruger vi tjenesten whereby.com.

Tjenesten kræver ikke noget login eller app, men er til gengæld heller ikke krypteret, og der må derfor ikke deles personfølsomme oplysninger ad denne vej!

Læs mere