Alpha - på vej mod egen bolig Skip to main content

Alpha

Hos Alpha får den unge støtte til at blive klar til egen bolig. Vi råder over boliger, der giver mulighed for et en-til-en-anbringelsesmiljø samt et hus med 3 boliger, der deler køkken og stue.

Alpha – når du næsten er klar til at bo selv

Vi kan hjælpe med at bygge bro mellem tiden med støtte, måske på et botilbud, og til den unge er klar til at flytte i sin egen bolig og leve en selvstændig voksentilværelse. Denne overgang kan være svær, men vi har stor erfaring med netop denne periode af den unges liv, og vi støtter og vejleder den unge mod at stå på egne ben.

Vores pædagoger er særligt erfarne i arbejdet med unge med et stofmisbrug, der nedsætter deres funktionsniveau i en grad, hvor efterværn eller mindre støtteforanstaltninger ikke har effekt.

Vi har også stor erfaring med unge, der både har et stofmisbrug og psykiske lidelser eller nedsatte sociale færdigheder.

Kontakt

Administration
Funder Bygade 20
8600 Silkeborg

Telefon: +45 86 81 73 76
Mail: administration@alpha-dk.dk

Se kontaktoplysninger på afdelinger

alpha.dk
Metoder

Vores metoder er evidensbaserede, og vi er godkendt til socialpædagogisk behandling. Vi benytter os blandt andet af de metoder eller modeller, der bliver kaldt ADL og KAT, som er udtænkt med henblik på at lære nogle af de grundlæggende og nødvendige færdigheder for at kunne fungere godt i sit eget liv.

Metoderne bliver både brugt til at udvikle de unges færdigheder i konkrete tiltag som madlavning og rengøring, men også med et indadrettet fokus som selvrefleksion.

Alpha er en del af Opholdsstederne Silkeborg, som også har afdelingerne Fuglen og Station Nord.

Flere boformer

Vi kan tilbyde flere boformer med den rette støtte, som kan klæde den unge på til en selvstændig tilværelse. Begge er beliggende i Silkeborg med kort afstand til indkøb, bibliotek, Gudenåen, togstation og skov.

Der er mulighed for en bolig i et hus med delt køkken og stue. Det giver mulighed for en mere fællesskabsorienteret boform, hvor man stadig har to værelser samt badeværelse selv.

Vi har også mulighed for et en-til-en-anbringelsesmiljø i en selvstændig lejlighed med mulighed for at være sig selv, men med støtte fra vores pædagoger.

Tilbudsportalen.dk

Tilbudsportalen er et initiativ under Social- og Indenrigsministeriet, som samler forskellige tilbud til blandt andet børn og unge. Formålet med portalen er at give landets sagsbehandlere et værktøj, som kan bruges til at finde relevante tilbud for den enkelte borger i den enkelte sag. 

Søg nu

Akut behov for møde?

Til det akutte behov for at afholde et hurtigt uformelt møde, der skal kunne afholdes uden de store tekniske hjælpemidler, bruger vi tjenesten whereby.com.

Tjenesten kræver ikke noget login eller app, men er til gengæld heller ikke krypteret, og der må derfor ikke deles personfølsomme oplysninger ad denne vej!

Læs mere