Station Nord - Stabilitet til længere ophold Skip to main content

Station Nord

På Station Nord kan vi tilbyde unge et sted, de kan være i en årrække, hvis det behøves. Det kan være med til at give den stabilitet, som mange unge brugere af vores tilbud har brug for.

Struktur i hverdagen

En stor del af vores arbejde med de unge består i at give en struktur i hverdagen, som er let at forhold sig til. Hver beboer får et fast program, som dækker hele dagen, og der er altid synlige voksne at støtte sig op ad.

Strukturen er vigtig for de unge, som ofte har brug for et holdepunkt i hverdagen. Sammen med den unge bliver der lagt en plan for blandt andet hvilke tilbud i lokalsamfundet, den unge gerne vil benytte sig af.

Som en del af Opholdsstederne Silkeborg deler Station Nord i mange tilfælde tilgangsvinkel, værdier og mål med Fuglen. Fuglen er dog særligt velegnet til psykisk skrøbelige unge.

Kontakt

STATION NORD

Gammelstrupvej 3B

8831 Løgstrup, Viborg
Tlf.: +45 4072 0400
Mail: mail@stationnord.dk

Afdelingsleder:

Thomas Wichmann
Tlf.: +45 2922 1534
Mail: tw@stationnord.dk
Sikker Mail: stationnord@opholdssteder.dk

stationnord.dk
Visitation

En visitation til Aktiv Bo og Station Nord sker i samarbejde mellem den unges kommune og Opholdsstederne Silkeborg. I fællesskab finder vi og den unges sagsbehandler ud af, om Station Nord er et passende tilbud til den unge.

Den unge har mulighed for at komme på forbesøg med sin sagsbehandler, rådgiver, forældre eller andre. Her får den unge en introduktion til Station Nord, hvordan vores hverdag ser ud, og hvad vi forventer af den unge. Her drøfter vi også, hvad den unge har af ønsker og forventninger til opholdet på Station Nord. Inden indflytning skal den unge selv samt indehaver af forældremyndigheden bekræfte den unges ønske om at bo hos os, ligesom den unge skal bekræfte, at hun eller han ønsker at deltage i de daglige aktiviteter og tilbud.

Særligt for ungdomssanktion og misbrug

Station Nord ligger lidt ude på landet, hvor der er fred, ro og god plads. Vores fysiske forhold sammen med vores erfarne og specialiserede personale gør os til en god mulighed for unge på ungdomssanktion, og unge som har et misbrug.

Vi hjælper den unge med at håndtere de udfordringer, der fylder i hverdagen, og vi hjælper den unge til at lære og opdage strategier og teknikker til at klare en hverdag.

Vi henvender os til unge mellem 13 og 18 år.

Tilbudsportalen.dk

Tilbudsportalen er et initiativ under Social- og Indenrigsministeriet, som samler forskellige tilbud til blandt andet børn og unge. Formålet med portalen er at give landets sagsbehandlere et værktøj, som kan bruges til at finde relevante tilbud for den enkelte borger i den enkelte sag. 

Søg nu
Dokumenteret indsats

På Station Nord og alle andre afdelinger af Aktiv Weekend arbejder vi med anerkendte og evidensbaserede metoder og dokumenterer vores indsats. Vi arbejder med udbredte og effektive metoder, som sætter ind mod særlige emner hos den unge. Selvom navnene lyder højtragende, og teorierne bag kan lyde tekniske, handler de alle om at hjælpe den enkelte unge videre mod et godt voksenliv.

Vi bruger blandt andet:

  • Social færdighedstræning – Træning i vigtige sociale færdigheder som øjenkontakt og at indgå kompromiser. Før og efter alle aktiviteter, tales situationer igennem for at sikre de bedste forudsætninger og den bedste læring.
  • Kognitiv Affektiv Træning – Dette bruges til mange samtaler mellem pædagoger og unge med henblik på at forbedre den unges refleksionsevne og selvindsigt.
  • YLS-CMI – En forkortelse for en måde at måle risikoen for, at den unge vil udvikle kriminel adfærd. Systemet kan hjælpe med at belyse områder, der kræver en ekstra indsats, og det kan bruges til at måle den kvalitative effekt af vores indsats.

Akut behov for møde?

Til det akutte behov for at afholde et hurtigt uformelt møde, der skal kunne afholdes uden de store tekniske hjælpemidler, bruger vi tjenesten whereby.com.

Tjenesten kræver ikke noget login eller app, men er til gengæld heller ikke krypteret, og der må derfor ikke deles personfølsomme oplysninger ad denne vej!

Læs mere