Kompetenceudvikling på Opholdssteder.dk Skip to main content

Uddannelse og kompetenceudvikling

Læs her om mulighederne for uddannelse og kompetenceudvikling hos Opholdssteder.dk

Vi har i organisationen en overordnet strategi for, at vores medarbejdere skal have mulighed for opkvalificering og dygtiggørelse, så vi herigennem forbliver en attraktiv arbejdsplads i udvikling med fokus på kontinuerligt at styrke fagligheden i vores specialiserede tilbud til børn og unge.

Uddannelse af medarbejdere uden pædagogisk uddannelse
Vi har gennem Social- og Boligstyrelsen søgt og fået puljemidler fra puljen ”Kompetenceudvikling på opholdssteder og døgninstitutioner”. Alle 8 opholdssteder under Opholdssteder.dk har fået tildelt midler, der betyder, at vi over de næste 4 år kan sende primært ikke-uddannede medarbejdere på uddannelse og dermed sikre et kompetenceløft i hele organisationen.

Efter- og videreuddannelse af uddannet personale
Gennem et samarbejde med VIA University College har vi fået mulighed for at sende et hold af vores uddannede pædagoger på videreuddannelse på modulet ”Metoder i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner” på den Sociale Diplomuddannelse. Undervisningsforløbet er tilrettelagt specielt til Opholdssteders medarbejdere og er målrettet arbejdet med netop vores målgrupper af unge.

En stor tak til VIA for samarbejdet og for at give vores medarbejdere denne mulighed.”

image2