Om opholdssteder.dk - Opholdssteder.dk Skip to main content

Opholds-
steder.dk

Vi tager hånd om unge med udfordringer på vores opholdssteder, bosteder og andre tilbud.

Opholdssteder.dk er din indgang til en lang række bosteder, opholdssteder, skoler og mange andre tilbud til unge, som har svært ved hverdagen. Vi huser mange unge med vanskeligheder, som har brug for en tryg og stabil tilværelse, og måske skal anbringes et sted. Vi tilbyder blandt andet anbringelser efter §66, §101, §107 og flere paragraffer, ligesom vi også tilbyder skolegang særligt tilrettelagt dem, som folkeskolen har svært ved at rumme.

Kontakt

Opholdssteder.dk
v/ Jesper Dige
Tlf.: +45 2215 2972
Mail: mail@opholdssteder.dk

Hvad er et opholdssted eller bosted?

Et opholdssted og et bosted minder meget om hinanden, og mange gange kan begge dele være korrekt. Ofte skelnes der mellem opholdssteder og bosteder på den måde, at opholdssteder er for børn og unge, mens bosteder er for voksne – altså mennesker over 18 år . Overordnet set handler det dog om at rumme den pågældende, som har brug for hjælp i hverdagen af den ene eller den anden grund.

Ofte ser vi også, at overgangen fra ung til voksen i systemets øjne bringer nogle udfordringer med sig, som kan være svære at håndtere, og derfor har vi flere tilbud, som rækker ud over ungdommen og ind i det tidlige voksenliv.

Derfor kan du roligt kontakte os, hvad end du foretrækker at bruge begrebet opholdssted eller bosted – gennem samtaler med dig og eventuelt den pågældende, der kunne have gavn af et opholdssted eller bosted, finder vi det rigtige tilbud.

Se en oversigt over vores tilbud herDownload vores brochure
Diagnoser som ADHD, autisme mv.

Der er altid en årsag til, at en af vores beboere eller brugere af vores tilbud, har behov for ekstra støtte. I mange tilfælde ligger der en diagnose bag, som betyder, at den unge har svært ved at navigere i hverdagen.

Vi har lang erfaring med at hjælpe unge med diagnoser gennem den svære periode, som ungdommen er, og vi favner bredt i faglighed og tilgang for at nå hvert enkelt ung med den optimale metode.

Kontakt os for at få mere at vide
En til en-tilbud

Nogle har brug for intensive forløb, hvor vores dygtige personale har mulighed for at komme helt tæt på den unge, før han eller hun kan åbne sig. Her er en til en-tilbud en god metode til at løsne op for noget af det, der kan være svært.

Solo Projekt giver mulighed for både kortere og længere forløb, hvor den tætte kontakt mellem personale og den unge er alfa og omega.

Læs mere om Solo Projekt her
Skoletilbud

Opholdssteder.dk tilbyder også specialskole, der tilgodeser de udfordringer og situationer, den unge står i. Skolen er både for beboere på vores bosteder og opholdssteder, og den er for udefrakommende, som har udfordringer på linje med vores unge.

Skolen er struktureret til at tilgodese de udfordringer, der betyder, at en “normal” folkeskole ikke er hensigtsmæssig, og vi har stor erfaring med at tilpasse undervisning til de unge, der benytter sig af skolen.

Samtidig har vi også vist gode resultater, hvor vi på kort tid har løftet unge flere klassetrin i de grundlæggende færdigheder som dansk og matematik.

Læs mere om Specialskolen her
Misbrugsudfordringer og ungdomssanktion

Station Nord har specialiseret sig i at hjælpe unge, der er tynget af misbrug af forskellig karakter. Stofmisbrug er en af de årsager, vi ser, som påvirker de unge på en måde, så hverdagen kan blive en udfordring, og vi har lang erfaring med at hjælpe unge ud af misbrugsproblemer.

Struktur er et nøgleord for mange, der får hjælp af Station Nord, og med forskellige former for terapi og træning hjælper vi med at styre de unge mod en fremtid uden stoffer.

Dette er også en afdeling, der kan inkludere unge på ungdomssanktion, som har brug for hjælp til at navigere uden om kriminalitet og ind i en stabil hverdag, som voksenlivet nærmer sig.

Læs mere om Station Nord her
Stærkt efterværn

Gennem Livline B tilbyder vi et efterværnstilbud, som hjælper og støtter den unge i perioden omkring en fraflytning. De sidste måneder inden fraflytningen har vi øget fokus på processen, ligesom vi også følger den unge tæt i de første måneder efter fraflytningen for at sikre, at overgangen går så godt som muligt.

Derudover tilbyder vi den unge et fast holdepunkt og sted at gå til, hvis tilværelsen bliver tung og livet “slår en kolbøtte”.

Læs mere om Livline B her

Tilbudsportalen.dk

Tilbudsportalen er et initiativ under Social- og Indenrigsministeriet, som samler forskellige tilbud til blandt andet børn og unge. Formålet med portalen er at give landets sagsbehandlere et værktøj, som kan bruges til at finde relevante tilbud for den enkelte borger i den enkelte sag. 

Søg nu

Akut behov for møde?

Til det akutte behov for at afholde et hurtigt uformelt møde, der skal kunne afholdes uden de store tekniske hjælpemidler, bruger vi tjenesten whereby.com.

Tjenesten kræver ikke noget login eller app, men er til gengæld heller ikke krypteret, og der må derfor ikke deles personfølsomme oplysninger ad denne vej!

Læs mere