Rie Ruby Overvad Olesen - Opholdssteder.dk Skip to main content
Rie 2
Projektmedarbejder/Antropolog

Rie Ruby Overvad Olesen

Projektmedarbejder i puljeprojektet Styrket Efterværn / Livline B:

 • Bedre og mere hjælp til unge, der flytter i egen bolig efter anbringelse
 • Støtte og rådgivning til tidligere anbragte

Ansvarsområder:

 • SoMe og kommunikation
 • Understøtte projektudvikling og -udførelse af Styrket Efterværn
 • Screening med dokumentationsredskabet YLS/CMI
 • Rådgivning om tidligere anbragtes vilkår og udfordringer

Faglig baggrund:

 • Scient. i Antropologi fra Aarhus Universitet
 • Fuldmægtig i Grønland med tovholderfunktion for alkoholpolitik og -samarbejde i Kommuneqarfik Sermersooq
 • Udviklingskonsulent på børne-og ungeområdet i Holstebro Kommune
 • Feltarbejde blandt somaliske børn og familier i USA
 • Feltarbejde i Syrien
 • Frivillig projektleder Red Barnet Ungdom
 • Frivillig i ForeningsMentor