Eva - Opholdssteder.dk Skip to main content
Billede Eva sygeplejerske
Sygeplejerske

Eva Maria Beier

Ansvarsområder:

  • Medicinhåndtering
  • Ajourføring af de unges sundhedsjournaler
  • Sundhedsfaglige instrukser

Kompetencer & faglig baggrund:

  • Professionsbachelor i sygepleje fra Hillerød sygeplejeskole i 2009
  • Skrev bachelor omkring “forstyrrelser i medicinrummet” herunder en del viden omkring utilsigtede hændelser og korrekt medicinhåndtering
  • Sparring med mange faggrupper
  • Arbejdet en del, både på hospitaler og i hjemmeplejen, med udfyldelse af sundhedsjournaler og medicinhåndtering
  • Arbejdet med alle typer patienter/borgere, både unge som gamle, somatiske og psykiatriske