Jonas - Opholdssteder.dk Skip to main content
Jonas V Ditlevsen
Psykolog/projektleder

Jonas Vennike Ditlevsen

Projektleder i puljeprojektet Styrket Efterværn / Livline B:

  • Bedre og mere hjælp til unge, der flytter i egen bolig efter anbringelse
  • Støtte og rådgivning til tidligere anbragte

Ansvarsområder:

  • Varetage projektudvikling og -udførelse af Styrket Efterværn
  • Screening med dokumentationsredskabet YLS/CMI
  • Rådgivning om tidligere anbragtes vilkår og udfordringer

Faglig baggrund:

  • Cand.psych. fra Aarhuns Universitet
  • Psykiatrisk baggrund med ansvar for behandling af affektive lidelser og personlighedsforstyrrelser
  • Udgivelse af peer reviewed materiale (DOI: 10.1016/j.schres.2019.10.036)
  • Klinisk/Terapeutisk erfaring fra privat praksis
  • Organisatorisk frivilligt arbejde i Dansk Psykologforening.